ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пловдив02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Пловдив15.05.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пловдив26.02.2019Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив21.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за защита срещу дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Пловдив12.11.2018Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2018г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив08.11.2018Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2019/2020г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив28.10.2018Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2018/2019г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив28.10.2018Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2018/2019г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив28.10.2018Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2018/2019г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив28.05.2018Горска сертификацияАнализ на социалния и екологичен ефектИзтеглете документа
ДГС Пловдив25.05.2018Горска сертификацияПроект на Доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пловдив24.04.2018Горска сертификацияЗаповед за актуализиране на Списъка на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Пловдив24.04.2018Горска сертификацияАктуализиран доклад за ГВКС към 20.04.2018г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив24.04.2018Горска сертификацияСписък – естествени екосистеми и Гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Пловдив24.04.2018Горска сертификацияУведомление за промяна на Доклада на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пловдив18.04.2018Горска сертификацияРезюме на ГСПИзтеглете документа
ДГС Пловдив18.04.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействиеИзтеглете документа
ДГС Пловдив18.04.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Пловдив18.04.2018Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пловдив27.02.2018Горска сертификацияАнтикорупционна политикаИзтеглете документа