ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пловдив27.02.2018Горска сертификацияВътрешни правила за решаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Пловдив27.02.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подали сигналиИзтеглете документа
ДГС Пловдив27.02.2018Горска сертификацияДекларация на ръководствотоИзтеглете документа
ДГС Пловдив05.02.2018Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2017г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив04.02.2018Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив03.10.2017Горска сертификацияЗаповед за коригиран списък на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
ДГС Пловдив10.03.2017Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2016г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ДГС Пловдив за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив12.03.2015Разсадник (ценоразпис)Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. ПловдивИзтеглете документа
ДГС Пловдив22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Пловдив24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ДГС Пловдив за 2012г.Изтеглете документа