ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пловдив31.01.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив31.01.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП "ДГС Пловдив"Изтеглете документа
ДГС Пловдив31.01.2024Горска сертификацияПланирани дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив31.01.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пловдив31.01.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пловдив31.01.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пловдив23.02.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пловдив23.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пловдив23.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пловдив23.02.2023Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Пловдив23.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пловдив10.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив30.01.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Пловдив17.05.2022Горска сертификацияСписък на основните естествени горски екосистеми, както и горите, намиращи се във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Пловдив17.05.2022Горска сертификацияРезюме на горскостопански план 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив16.05.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Пловдив11.05.2022Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Пловдив11.05.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пловдив11.05.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа