ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияСписък на недървесните горски продуктиИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.02.2022Горска сертификацияМониторинг на разпространението на инвазивни видовеИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.02.2022Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторингИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.02.2022Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Ракитово26.05.2021Горска сертификацияЗаповед за промяна на ГФС и представителните образциИзтеглете документа
ДГС Ракитово01.03.2021Горска сертификацияПланирани дейности през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово01.07.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Ракитово28.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигналиИзтеглете документа
ДГС Ракитово28.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигналиИзтеглете документа
ДГС Ракитово28.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Ракитово28.03.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействиеИзтеглете документа
ДГС Ракитово28.03.2018Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа