ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Ардино31.07.2023ДокументЗЗЛПСПОИН АрдиноИзтеглете документа
ДГС Ардино08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2023Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2023Горска сертификацияПланирани дейности по управление на горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведен мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Ардино01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Ардино за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Ардино17.05.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Ардино15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Ардино23.02.2022Горска сертификацияПланирани дейности през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино10.02.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Ардино10.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино10.02.2022Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Ардино29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Ардино за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа