ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Ардино21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Ардино17.05.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Ардино15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Ардино23.02.2022Горска сертификацияПланирани дейности през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино10.02.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Ардино10.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино10.02.2022Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Ардино29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Ардино за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа
ДГС Ардино19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Ардино07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Ардино14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ЮгИзтеглете документа
ДГС Ардино18.02.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2021Горска сертификацияДоклад и анализ на мониторинга през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино05.11.2020Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино29.10.2020Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2020г.Изтеглете документа
ДГС Ардино28.10.2020Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Ардино за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино26.10.2020Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2020/2021г.Изтеглете документа