ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Ардино09.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино06.02.2024Горска сертификацияПланирани дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2023Горска сертификацияПланирани дейности по управление на горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведен мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2023Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ардино17.05.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Ардино23.02.2022Горска сертификацияПланирани дейности през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино10.02.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Ардино10.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино10.02.2022Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Ардино14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ЮгИзтеглете документа
ДГС Ардино18.02.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино09.02.2021Горска сертификацияДоклад и анализ на мониторинга през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино05.11.2020Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Ардино29.09.2020Горска сертификацияЗаповед ГФС и представителни образциИзтеглете документа