ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Родопи24.07.2023ДокументЗЗЛПСПОИН РодопиИзтеглете документа
ДГС Родопи26.06.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Родопи08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ДГС РодопиИзтеглете документа
ДГС Родопи24.02.2023Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи23.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Родопи21.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи21.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Родопи21.02.2023Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Родопи за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи01.06.2022Горска сертификацияДоклад относно управление на рискаИзтеглете документа
ДГС Родопи01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Родопи17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Родопи28.03.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Родопи25.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Родопи25.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Родопи25.02.2022Горска сертификацияПланирани лесовъдски мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Родопи за 2022 г.Изтеглете документа