ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Родопи01.06.2022Горска сертификацияДоклад относно управление на рискаИзтеглете документа
ДГС Родопи17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Родопи28.03.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи25.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Родопи25.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Родопи25.02.2022Горска сертификацияПланирани лесовъдски мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияСписък на предлаганите продукти и услугиИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияАнализ на резултатите от мониторингаИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияДекларация на ръководствотоИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Родопи28.03.2019Горска сертификацияЗаповед за Горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Родопи15.03.2019Горска сертификацияПриложение № 1: ГФС и представително образциИзтеглете документа
ДГС Родопи13.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за защита от дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Родопи30.03.2018Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Родопи29.03.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Родопи29.03.2018Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Родопи29.03.2018Горска сертификацияПравила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Родопи29.03.2018Горска сертификацияПравила за защита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа