ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Родопи14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияАнализ на резултатите от мониторингаИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияДекларация на ръководствотоИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияПланирани дейности през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияСписък на предлаганите продукти и услугиИзтеглете документа
ДГС Родопи12.02.2020Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи12.02.2020Горска сертификацияПланирани дейности през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи28.03.2019Горска сертификацияЗаповед за Горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Родопи15.03.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Родопи15.03.2019Горска сертификацияПриложение № 1: ГФС и представително образциИзтеглете документа
ДГС Родопи13.02.2019Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи13.02.2019Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи13.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за защита от дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Родопи18.04.2018Горска сертификацияДоклад за ГВКС район БегликаИзтеглете документа
ДГС Родопи18.04.2018Горска сертификацияДоклад за ГВКС район СнежанаИзтеглете документа
ДГС Родопи30.03.2018Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа