ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Родопи01.03.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи01.03.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Родопи01.03.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи01.03.2024Горска сертификацияИнформация за предстоящите лесовъдски мероприятия през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи01.03.2024Горска сертификацияДоклад от резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи26.06.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ДГС РодопиИзтеглете документа
ДГС Родопи24.02.2023Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи23.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Родопи21.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи21.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Родопи21.02.2023Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи01.06.2022Горска сертификацияДоклад относно управление на рискаИзтеглете документа
ДГС Родопи17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Родопи28.03.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи25.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Родопи25.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Родопи25.02.2022Горска сертификацияПланирани лесовъдски мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа