ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Селище14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Селище20.05.2021Горска сертификацияДекларация на ръководствотоИзтеглете документа
ДГС Селище12.05.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Селище01.03.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Селище22.02.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Селище22.02.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Селище22.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Селище25.02.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Селище14.02.2019Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Селище14.02.2019Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Селище04.04.2018Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали за дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Селище04.04.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДГС Селище04.04.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Селище04.04.2018Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Селище04.04.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС СелищеИзтеглете документа
ДГС Селище04.04.2018Горска сертификацияАнтикорупционна политикаИзтеглете документа
ДГС Селище04.04.2018Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Селище27.02.2018Горска сертификацияДекларация на ръковоствотоИзтеглете документа
ДГС Селище07.02.2018Горска сертификацияПланирани дейности през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Селище06.02.2018Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2017 г.Изтеглете документа