ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Селище10.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Селище27.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Селище27.01.2023Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Селище27.01.2023Горска сертификацияИнформация за дейността на ТП ДГС Селище през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Селище25.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Селище03.06.2022Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Селище23.05.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Селище23.05.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Селище23.05.2022Горска сертификацияСписък на представителните екосистемиИзтеглете документа
ДГС Селище17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Селище11.04.2022Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Селище11.04.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Селище29.03.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Селище28.03.2022Горска сертификацияСъгласуване и консултация на изискуемите от Националния стандарт документи, определящи задълженията на ТП ДГС Селище за отговорно управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Селище25.02.2022Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Селище21.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Селище17.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Селище16.02.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Селище14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Селище12.05.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа