ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Селище21.04.2017Горска сертификацияДоклад – гори с висока консервационна стойност.Изтеглете документа
ДГС Селище21.03.2017Горска сертификацияПланирани лесовъдски мероприятия през 2017 гИзтеглете документа
ДГС Селище06.03.2017Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2016 г.Изтеглете документа
ДГС Селище12.08.2016Горска сертификацияДоклад – гори с висока консервационна стойност.Изтеглете документа
ДГС Селище12.08.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
ДГС Селище04.07.2016Горска сертификацияЗаповед №265 – ДГС СелищеИзтеглете документа
ДГС Селище17.05.2016Горска сертификацияСъобщение oтносно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДГС Селище19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Селище04.04.2016Горска сертификацияДокладИзтеглете документа
ДГС Селище07.03.2016Горска сертификацияГодишен докладИзтеглете документа
ДГС Селище07.03.2016Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа