ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Смилян17.06.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян17.06.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян10.06.2024Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян10.06.2024Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС СмилянИзтеглете документа
ДГС Смилян29.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян29.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смилян29.02.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ДГС СмилянИзтеглете документа
ДГС Смилян14.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян14.02.2024Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян14.02.2024Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Смилян01.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-25-58 за определяне на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияПланирани лесовъдски мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян23.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян23.05.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян28.03.2022Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа