ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Смилян14.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян14.02.2024Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян14.02.2024Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Смилян01.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-25-58 за определяне на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияПланирани лесовъдски мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смилян23.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян23.05.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян28.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Смилян28.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Смилян28.03.2022Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Смилян25.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян25.02.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян21.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смилян21.02.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян21.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа