ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Смилян23.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян23.05.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян28.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Смилян28.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Смилян28.03.2022Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Смилян25.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян25.02.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян21.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смилян21.02.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян21.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян15.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян15.02.2022Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян02.02.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Смилян14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Смилян18.02.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян12.02.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Смилян26.08.2020Горска сертификацияЗаповед – списък Гори във фаза на старост и представителни образциИзтеглете документа
ДГС Смилян26.08.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян15.06.2020Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Смилян15.06.2020Горска сертификацияСъобщение – Вътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа