ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Смилян18.02.2019Горска сертификацияПланирани дейности за 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян13.02.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян13.02.2019Горска сертификацияЗаповед за гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Смилян13.02.2019Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Смилян13.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Смилян13.02.2019Горска сертификацияПредставителни образци на екосистемитеИзтеглете документа
ДГС Смилян13.02.2019Горска сертификацияУведомлениеИзтеглете документа
ДГС Смилян04.02.2019Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян17.07.2018Горска сертификацияПроект на доклад за Гори с висока консервационна стойност, юли 2018Изтеглете документа
ДГС Смилян17.07.2018Горска сертификацияАнализ на външните ефекти от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Смилян18.04.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействиеИзтеглете документа
ДГС Смилян18.04.2018Горска сертификацияСписък на предлаганите продукти и услугиИзтеглете документа
ДГС Смилян30.03.2018Горска сертификацияПланирани дейности през 2018г.Изтеглете документа
ДГС Смилян20.03.2018Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Смилян20.03.2018Горска сертификацияАнтикорупционна политикаИзтеглете документа
ДГС Смилян20.03.2018Горска сертификацияПланирани дейностиИзтеглете документа
ДГС Смилян20.03.2018Горска сертификацияПравила за приемане на сигналиИзтеглете документа
ДГС Смилян20.03.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДГС Смилян12.03.2018Горска сертификацияСЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦАИзтеглете документа
ДГС Смилян30.01.2018Горска сертификацияДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ ПРЕЗ 2017 ГОДИНАИзтеглете документа