ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Смилян15.02.2016Горска сертификацияДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС-СМИЛЯН“ ПРЕЗ 2015Изтеглете документа
ДГС Смилян27.01.2016Горска сертификацияДекларация за дългосрочен ангажимент за прилагане на принципите на Горска сертификацияИзтеглете документа
ДГС Смилян27.10.2015Горска сертификацияДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС-СМИЛЯН“ ПРЕЗ 2014 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Смилян27.10.2015Горска сертификацияДоклад – гори с висока консервационна стойностИзтеглете документа
ДГС Смилян27.10.2015Горска сертификацияРезюме на Лесоустройствен проектИзтеглете документа
ДГС Смилян27.10.2015Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на горите на ДГС „Смилян“Изтеглете документа
ДГС Смилян17.06.2014Горска сертификацияУправление на горите на ДГС Смилян в съответствие с изискванията на стандартите за устойчиво управление на гориИзтеглете документа