ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Триград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Триград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Триград21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Триград20.06.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Триград17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Триград15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Триград14.03.2022Горска сертификацияУчастие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразиеИзтеглете документа
ДГС Триград14.03.2022Горска сертификацияПокана за участие в ежегодна срещаИзтеглете документа
ДГС Триград28.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Триград23.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград22.02.2022Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Триград17.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Триград02.02.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Триград29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Триград за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Триград07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Триград14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Триград18.06.2021ЗаповедЗаповед № 21-З-0265 за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелинИзтеглете документа
ДГС Триград11.06.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград11.06.2021Горска сертификацияСъобщение за промяна на Доклада за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград20.05.2021Горска сертификацияЗаповед представителни образци ГФСИзтеглете документа