ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Триград13.03.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Триград20.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград20.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг в горските територии и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Триград06.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Триград06.02.2023Горска сертификацияДо КметоветеИзтеглете документа
ДГС Триград01.02.2023Горска сертификацияУчастие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразие в териториялният обхват на ТП”ДГС-Триград” през 2023 годинаИзтеглете документа
ДГС Триград01.02.2023Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страни.Изтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Триград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Триград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Триград21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Триград20.06.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Триград17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Триград15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Триград14.03.2022Горска сертификацияУчастие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразиеИзтеглете документа
ДГС Триград14.03.2022Горска сертификацияПокана за участие в ежегодна срещаИзтеглете документа
ДГС Триград28.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа