ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Триград27.02.2024Горска сертификацияПланирани дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Триград14.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград13.02.2024Горска сертификацияУчастие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразие през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Триград13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Триград08.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Триград02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Триград за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Триград02.10.2023ДокументЗЗЛПСПОИН ТриградИзтеглете документа
ДГС Триград08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Триград13.03.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Триград20.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград20.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг в горските територии и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Триград06.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Триград06.02.2023Горска сертификацияДо КметоветеИзтеглете документа
ДГС Триград01.02.2023Горска сертификацияУчастие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразие в териториялният обхват на ТП”ДГС-Триград” през 2023 годинаИзтеглете документа
ДГС Триград01.02.2023Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страни.Изтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Триград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Триград за 2023 г.Изтеглете документа