ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Триград28.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Триград23.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград22.02.2022Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Триград17.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Триград02.02.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Триград29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Триград за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Триград07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Триград14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Триград18.06.2021ЗаповедЗаповед № 21-З-0265 за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелинИзтеглете документа
ДГС Триград11.06.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград11.06.2021Горска сертификацияСъобщение за промяна на Доклада за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград20.05.2021Горска сертификацияЗаповед представителни образци ГФСИзтеглете документа
ДГС Триград10.05.2021Горска сертификацияПокана до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Триград16.02.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Триград28.10.2020Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Триград за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Триград19.10.2020ЦеноразписОбявление за продажба по ценоразпис на прогнозни количества стояща дървесина на корен в общ размер на: 287 пл. куб.м.Изтеглете документа
ДГС Триград14.10.2020ЦеноразписОбявление за продажба по ценоразпис на прогнозни количества стояща дървесина на корен в общ размер на: 296 пл. куб.м.Изтеглете документа
ДГС Триград24.06.2020ЗаповедЗаповед № 265 за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин – ДГС ТриградИзтеглете документа
ДГС Триград12.06.2020ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2020 г. – 2021 г. от ДГС ТриградИзтеглете документа
ДГС Триград08.05.2020ЦеноразписОбявление за продажба по ценоразпис прогнозни количества стояща дървесина на корен в общ размер на: 2509 пл. куб. м.Изтеглете документа