ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Триград10.04.2020Горска сертификацияОтносно ежегодна среща със заинтересованите страни за обсъждане на теми и дискусии, свързани с Националния стандарт по горска сертификацияИзтеглете документа
ДГС Триград02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Триград07.06.2019Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Триград15.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград15.05.2019Горска сертификацияСъобщение – Допълнение Доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград14.03.2019Горска сертификацияВътрешни правила за защита от дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Триград16.04.2018Горска сертификацияАнтикорупционна политикаИзтеглете документа
ДГС Триград16.04.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подали сигналиИзтеглете документа
ДГС Триград16.04.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействиеИзтеглете документа
ДГС Триград16.04.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Триград16.04.2018Горска сертификацияПравила за решаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Триград10.03.2017ДокументЗаповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване на поземлен имот, представляващ държавна горска територия, за устройване на пчелинИзтеглете документа
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияСертификат на ДГС-Триград за устойчиво управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Триград22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа