ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияДекларация за ангажимент по прилагане принципите за Горска сертификацяИзтеглете документа
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияДекларация за ангажимент по прилагане принципите за Горска сертификацяИзтеглете документа
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияОбща характеристика на държавните горски територии в района ДГС-ТриградИзтеглете документа
ДГС Триград17.09.2015Горска сертификацияОбща характеристика на държавните горски територии в района ДГС-Триград (извадка от ЛУП(ГСП))Изтеглете документа
ДГС Триград23.07.2014Горска сертификацияРезюмета относно сертификация за устойчиво управление на горите на ДГС СмолянИзтеглете документа
ДГС Триград18.06.2014Горска сертификацияУправление на горите на ДГС Триград в съответствие с изискванията на стандартите за устойчиво управление на гориИзтеглете документа