ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Хисар26.07.2023ДокументЗЗЛПСПОИН ХисарИзтеглете документа
ДГС Хисар26.06.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Хисар26.06.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Хисар21.03.2023ДокументЗаповед № З-28-397/28.11.2022 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелинИзтеглете документа
ДГС Хисар02.03.2023Горска сертификацияИнформация за местностите и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар02.03.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Хисар02.03.2023Горска сертификацияГодишен доклад за проведен мониторинг в гори с висока консервационна стойност през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар10.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в срещаИзтеглете документа
ДГС Хисар30.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Хисар01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Хисар за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар08.07.2022Горска сертификацияГорскостопански план 2018 (резюме)Изтеглете документа
ДГС Хисар08.07.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Хисар01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Хисар29.04.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Хисар28.03.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2021г.Изтеглете документа