ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Хисар30.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Хисар01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Хисар за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар08.07.2022Горска сертификацияГорскостопански план 2018 (резюме)Изтеглете документа
ДГС Хисар08.07.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Хисар01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Хисар29.04.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Хисар28.03.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2021г.Изтеглете документа
ДГС Хисар15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Хисар01.02.2022Горска сертификацияГодишен доклад за проведен мониторинг в гори с висока консервационна стойност за територията на ТП ДГС "Хисар" през 2021г.Изтеглете документа
ДГС Хисар01.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - ежегодно наблюдение на биологичното разнообразие и на горите с висока консервационна стойност в териториалния обхват на ТП ДГС "Хисар"Изтеглете документа
ДГС Хисар01.02.2022Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Хисар29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Хисар за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа
ДГС Хисар19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Хисар07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Хисар14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа