ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Хисар15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Хисар01.02.2022Горска сертификацияГодишен доклад за проведен мониторинг в гори с висока консервационна стойност за територията на ТП ДГС "Хисар" през 2021г.Изтеглете документа
ДГС Хисар01.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - ежегодно наблюдение на биологичното разнообразие и на горите с висока консервационна стойност в териториалния обхват на ТП ДГС "Хисар"Изтеглете документа
ДГС Хисар01.02.2022Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Хисар29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Хисар за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа
ДГС Хисар19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Хисар07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Хисар14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Хисар16.03.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Хисар12.03.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар18.02.2021Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар09.12.2020Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2020/2021г.Изтеглете документа
ДГС Хисар02.11.2020Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2020г.Изтеглете документа
ДГС Хисар28.10.2020Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Хисар за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар09.07.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар12.06.2020ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2020 г. – 2021 г. от ДГС ХисарИзтеглете документа
ДГС Хисар16.04.2020ДокументВъзобновяване на сроковете по обявени конкурси по реда на чл. 36, ал.1 от ЗЛОД за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдни участъци „Бяло камъне“ и „Габровица“ в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанстИзтеглете документа
ДГС Хисар28.11.2019Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2019/2020г.Изтеглете документа
ДГС Хисар01.11.2019Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2019г.Изтеглете документа