ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Хисар09.12.2020Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2020/2021г.Изтеглете документа
ДГС Хисар02.11.2020Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2020г.Изтеглете документа
ДГС Хисар28.10.2020Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Хисар за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар09.07.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар12.06.2020ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2020 г. – 2021 г. от ДГС ХисарИзтеглете документа
ДГС Хисар16.04.2020ДокументВъзобновяване на сроковете по обявени конкурси по реда на чл. 36, ал.1 от ЗЛОД за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдни участъци „Бяло камъне“ и „Габровица“ в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанстИзтеглете документа
ДГС Хисар28.11.2019Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2019/2020г.Изтеглете документа
ДГС Хисар01.11.2019Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2019г.Изтеглете документа
ДГС Хисар28.10.2019Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Хисар за 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Хисар15.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в срещаИзтеглете документа
ДГС Хисар15.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Хисар15.05.2019Горска сертификацияСъобщение – Допълване информация в доклада за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Хисар23.04.2019Горска сертификацияЗаповед за определяне на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Хисар15.04.2019Горска сертификацияЗаповед за определяне на ГФСИзтеглете документа
ДГС Хисар15.04.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Хисар13.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Хисар12.11.2018Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2018г.Изтеглете документа
ДГС Хисар26.07.2018Горска сертификацияДо заинтересованите страни – участие в мониторинг на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Хисар25.06.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа