ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Борово30.05.2024ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДЛС Борово01.03.2024Дърва за огрев за физ. лицаДърва за огрев за физ. лица за 2024 г. - 2025 г. в ДЛС БоровоИзтеглете документа
ДЛС Борово13.02.2024Горска сертификацияОценка за социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДЛС Борово13.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово31.01.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДЛС БоровоИзтеглете документа
ДЛС Борово30.01.2024Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Борово30.01.2024Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Борово25.01.2024Горска сертификацияИнформация относно планираните горскостопански мероприятия през 2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово23.01.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Борово23.01.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Борово02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Борово за 2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДЛС Борово20.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово10.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Борово30.01.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово23.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Борово01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Борово за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово21.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Борово21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово14.06.2022Горска сертификацияСписък на представителните образци на естествените екосистеми и ГФЗИзтеглете документа