ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Борово01.03.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДЛС Борово01.03.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово16.02.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от изпълнението на дейноститеИзтеглете документа
ДЛС Борово09.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово13.03.2020Горска сертификацияУведомление – до всички заинтересованиИзтеглете документа
ДЛС Борово10.02.2020Горска сертификацияАнализ от въздействието от дейносттаИзтеглете документа
ДЛС Борово04.02.2020Горска сертификацияПланирани дейности за 2020 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово29.01.2020Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово13.02.2019Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово13.02.2019Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово13.02.2019Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово19.04.2018Горска сертификацияДоклад за ГВКС към месец Април 2018г.Изтеглете документа
ДЛС Борово19.03.2018Горска сертификацияДекларация на ръководствотоИзтеглете документа
ДЛС Борово19.03.2018Горска сертификацияАнтикорупционни политикиИзтеглете документа
ДЛС Борово19.03.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДЛС Борово19.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДЛС Борово12.03.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Борово27.02.2018Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ДЛС БоровоИзтеглете документа
ДЛС Борово27.02.2018Горска сертификацияОценка за социалното въздействие от дейността на ДЛС БоровоИзтеглете документа
ДЛС Борово30.01.2018Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2017 г.Изтеглете документа