ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Борово20.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово10.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Борово30.01.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово23.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Борово21.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Борово14.06.2022Горска сертификацияСписък на представителните образци на естествените екосистеми и ГФЗИзтеглете документа
ДЛС Борово30.05.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Борово30.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Борово30.05.2022Горска сертификацияПланирани горскостопански мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово30.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДЛС Борово23.05.2022Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДЛС Борово16.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДЛС Борово04.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Борово23.02.2022Горска сертификацияДоклад за извършения годишен мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово11.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДЛС Борово01.03.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДЛС Борово13.03.2020Горска сертификацияУведомление – до всички заинтересованиИзтеглете документа
ДЛС Борово19.03.2018Горска сертификацияДекларация на ръководствотоИзтеглете документа
ДЛС Борово19.03.2018Горска сертификацияАнтикорупционни политикиИзтеглете документа
ДЛС Борово19.03.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа