ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Борово30.01.2018Горска сертификацияПланирани дейности през 2018 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово24.01.2017Горска сертификацияИнформация за планираните горскостопански мероприятия през 2017 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово24.01.2017Горска сертификацияСписък на недървесни горски продуктиИзтеглете документа
ДЛС Борово24.01.2017Горска сертификацияРезюме на годишния мониторингов доклад за ГВКС – 2016г.Изтеглете документа
ДЛС Борово24.01.2017Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДЛС Борово12.08.2016Горска сертификацияДоклад – гори с висока консервационна стойност.Изтеглете документа
ДЛС Борово12.08.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
ДЛС Борово04.07.2016Горска сертификацияЗаповед 3214 – ДЛС БоровоИзтеглете документа
ДЛС Борово17.05.2016Горска сертификацияСъобщение относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДЛС Борово19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДЛС Борово18.04.2016Горска сертификацияИнформация по индикатор 1.6.3.Изтеглете документа
ДЛС Борово14.04.2016Горска сертификацияДоклад ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Борово13.04.2016Горска сертификацияРезюме на ЛУПИзтеглете документа
ДЛС Борово13.04.2016Горска сертификацияРезюме на доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Борово13.04.2016Горска сертификацияРезюме на доклад за проведеният мониторинг на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Борово13.04.2016Горска сертификацияДекларцияИзтеглете документа
ДЛС Борово25.02.2016Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДЛС Борово25.02.2016Горска сертификацияДекларация – ДЛС БоровоИзтеглете документа
ДЛС Борово22.01.2016Горска сертификацияРезюме на ЛУП – 2008 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово26.10.2015Горска сертификацияДоклад на проведен мониторингИзтеглете документа