ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Асеновград21.05.2024Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС АсеновградИзтеглете документа
ДГС Асеновград13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Асеновград29.01.2024Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград29.01.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Асеновград23.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияОбзорна картаИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Асеновград20.06.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Асеновград25.03.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Асеновград11.02.2022Горска сертификацияПровеждане на среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Асеновград11.02.2022Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Асеновград10.06.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа