ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Извора27.06.2024Горска сертификацияРезюме на горскостопанските плановеИзтеглете документа
ДЛС Извора23.05.2024Горска сертификацияДоклад за Гори с висока консервационна стойностИзтеглете документа
ДЛС Извора23.05.2024Горска сертификацияПриложение към Доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Извора23.05.2024Горска сертификацияЗаповед за определяне на представителни образци на основните естествени горски екосистемиИзтеглете документа
ДЛС Извора16.05.2024Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДЛС Извора10.05.2024Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Извора10.05.2024Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Извора07.05.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Извора30.04.2024Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Извора30.04.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Извора30.04.2024Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДЛС Извора19.04.2024Горска сертификацияКарта на ГСУ ИзвораИзтеглете документа
ДЛС Извора19.04.2024Горска сертификацияКарта ГСУ Девин и ГСУ Лък БалканИзтеглете документа
ДЛС Извора19.04.2024Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Извора19.04.2024Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Извора19.04.2024Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Извора19.04.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Извора19.04.2024Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа