ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Кормисош02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Кормисош за 2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДЛС Кормисош01.06.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош19.04.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош05.04.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош05.04.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош14.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош14.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош14.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош27.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Кормисош за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДЛС Кормисош01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа