ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Кормисош14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.05.2021Горска сертификацияПокана за среща на заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.02.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош18.02.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.02.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от изпълнение на дейноститеИзтеглете документа
ДЛС Кормисош02.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош25.06.2020Горска сертификацияПокана до заинтересованите лицаИзтеглете документа
ДЛС Кормисош08.05.2020Горска сертификацияАнализ на външните ефектиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош08.05.2020Горска сертификацияДоклад мониторинг 2019Изтеглете документа
ДЛС Кормисош04.02.2020Горска сертификацияПланирани горско стопански дейности през 2020 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош19.04.2019Горска сертификацияДо заинтересованите лица – Актуализация на Доклада за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош19.04.2019Горска сертификацияАнализ на външните ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош19.04.2019Горска сертификацияДо заинтересованите лица – Участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош15.04.2019Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош15.04.2019Горска сертификацияЗаповед № 57/15.03.2019 г. за ГФСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош15.04.2019Горска сертификацияАктуализиран списък на определените ГФСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош27.03.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош27.02.2019Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош13.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране при сигнали за дискриминацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош10.09.2018Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа