ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Кормисош27.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДЛС Кормисош17.05.2022Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош04.03.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош04.03.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош04.03.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош01.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - лесовъдски мероприятия, които ще се осъществят на територията на ТП ДЛС „ Кормисош” през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.05.2021Горска сертификацияПокана за среща на заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.02.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.02.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош25.06.2020Горска сертификацияПокана до заинтересованите лицаИзтеглете документа
ДЛС Кормисош19.04.2019Горска сертификацияДо заинтересованите лица – Актуализация на Доклада за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош19.04.2019Горска сертификацияДо заинтересованите лица – Участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош15.04.2019Горска сертификацияЗаповед № 57/15.03.2019 г. за ГФСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош15.04.2019Горска сертификацияАктуализиран списък на определените ГФСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош27.03.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош13.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране при сигнали за дискриминацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.04.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС КормисошИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.04.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа