ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Кормисош01.06.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош19.04.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош05.04.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош05.04.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош14.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош14.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош14.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош27.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДЛС Кормисош17.05.2022Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош04.03.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош04.03.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош04.03.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош01.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - лесовъдски мероприятия, които ще се осъществят на територията на ТП ДЛС „ Кормисош” през 2022 г.Изтеглете документа