ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Кормисош14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.05.2021Горска сертификацияПокана за среща на заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.02.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош18.02.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДЛС Кормисош25.06.2020Горска сертификацияПокана до заинтересованите лицаИзтеглете документа
ДЛС Кормисош19.04.2019Горска сертификацияДо заинтересованите лица – Актуализация на Доклада за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош19.04.2019Горска сертификацияДо заинтересованите лица – Участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош15.04.2019Горска сертификацияЗаповед № 57/15.03.2019 г. за ГФСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош15.04.2019Горска сертификацияАктуализиран списък на определените ГФСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош27.03.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош13.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране при сигнали за дискриминацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.04.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС КормисошИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.04.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.04.2018Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияОбща информация за горските територии – резюмеИзтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа