ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Кормисош18.04.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС КормисошИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.04.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.04.2018Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.04.2018Горска сертификацияЗаповед за актуализация на списък на ГФС и представителните екосистемиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош18.04.2018Горска сертификацияАктуализиран списък на ГФС и представителните екосистемиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2016г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияОбща информация за горските територии – резюмеИзтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДЛС Кормисош20.03.2018Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2017 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош29.11.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДЛС Кормисош28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа