ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Чепино12.02.2024Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности в горските територии през 2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДЛС "Чепино"Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино07.06.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Чепино01.06.2023Горска сертификацияЗаповед за определяне на ГФС и Гори представителни образци на естествени екосистемиИзтеглете документа
ДЛС Чепино13.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино13.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Чепино10.02.2023Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности в горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияЕкологични стойности на територията на ТП ДЛС Чепино и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности в горските територии през 2023 г.Изтеглете документа