ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Чепино07.06.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Чепино01.06.2023Горска сертификацияЗаповед за определяне на ГФС и Гори представителни образци на естествени екосистемиИзтеглете документа
ДЛС Чепино13.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино13.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Чепино10.02.2023Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности в горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияЕкологични стойности на територията на ТП ДЛС Чепино и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности в горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС ЧепиноИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДЛС Чепино17.02.2022Горска сертификацияСъгласуване и консултация на изискуемите от Националния стандарт документи, определящи задълженията на ТП ДЛС Чепино за отговорно управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Чепино16.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа