ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Чепино25.02.2019Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино13.02.2019Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино13.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за защита от дискриминацияИзтеглете документа
ДЛС Чепино04.02.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Чепино04.02.2019Горска сертификацияСписък на представителните образци и естествени екосистеми и горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДЛС Чепино11.09.2018Горска сертификацияСписък на представителните образци и естествени екосистеми и горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДЛС Чепино04.04.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействиеИзтеглете документа
ДЛС Чепино26.03.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Чепино26.03.2018Горска сертификацияСписък на дървесните, недървесни и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Чепино01.03.2018Горска сертификацияДекларация на ръководствотоИзтеглете документа
ДЛС Чепино01.03.2018Горска сертификацияАнтикорупционна политикаИзтеглете документа
ДЛС Чепино01.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за решаване на споровеИзтеглете документа
ДЛС Чепино01.03.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДЛС Чепино06.02.2018Горска сертификацияПланирани дейности през 2018 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино05.02.2018Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2017 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино05.02.2018Горска сертификацияАнализ за изпълнение на мерките за опазване на ГВКС през 2017 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино20.04.2017Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъка на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДЛС Чепино28.03.2017Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
ДЛС Чепино10.02.2017Горска сертификацияАнализ за изпълнение на мерките за опазване на ГВКС през 2016Изтеглете документа
ДЛС Чепино10.02.2017Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2016.Изтеглете документа