ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Чепино20.09.2016Горска сертификацияДОКЛАД НА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС Чепино ПРЕЗ 2015г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино20.09.2016Горска сертификацияДоклад за състоянието на вододайни зониИзтеглете документа
ДЛС Чепино16.09.2016Горска сертификацияДоклад – гори с висока консервационна стойност.Изтеглете документа
ДЛС Чепино12.08.2016Горска сертификацияДоклад – гори с висока консервационна стойност.Изтеглете документа
ДЛС Чепино12.08.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
ДЛС Чепино04.07.2016Горска сертификацияЗаповед №272 – ДЛС ЧепиноИзтеглете документа
ДЛС Чепино17.05.2016Горска сертификацияСъобщение относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДЛС Чепино17.05.2016Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДЛС Чепино19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДЛС Чепино23.03.2016Горска сертификацияРезюме на мониторинга Чепино 2015Изтеглете документа
ДЛС Чепино23.03.2016Горска сертификацияГВКСИзтеглете документа