ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Широка поляна02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Широка поляна за 2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна25.07.2023ДокументЗЗЛПСПОИН Широка полянаИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна10.05.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна23.01.2023Горска сертификацияДоклад - анализ на проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна18.11.2022Горска сертификацияЗаповед за актуализиране на ГФЗИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Широка поляна за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна25.10.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна25.10.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна25.10.2022Горска сертификацияЗаповед З-36-551Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна14.06.2022Горска сертификацияДоклад - анализ на проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна25.01.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинг на гори с висока консервационна стойност (ГВСК)Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Широка поляна за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна23.06.2021Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна14.06.2021ЗаповедЗаповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелинИзтеглете документа