ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Широка поляна25.01.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна24.01.2024Горска сертификацияДоклад - анализ на проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна24.01.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна17.01.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна08.01.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страни - покана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна10.05.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна23.01.2023Горска сертификацияДоклад - анализ на проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна18.11.2022Горска сертификацияЗаповед за актуализиране на ГФЗИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна25.10.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна25.10.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна25.10.2022Горска сертификацияЗаповед З-36-551Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна14.06.2022Горска сертификацияДоклад - анализ на проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна25.01.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинг на гори с висока консервационна стойност (ГВСК)Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна23.06.2021Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна22.02.2021Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна22.02.2021Горска сертификацияОценка на риска от природни бедствияИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна22.02.2021Горска сертификацияАнализ на екологичните стойностиИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна22.02.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от изпълнение на дейноститеИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна22.02.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа