ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна средаИзтеглете документа
ДГС Батак10.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Батак01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Батак за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Батак26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Батак21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Батак01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа