ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак07.06.2024Горска сертификацияУведомление за провеждане на одитИзтеглете документа
ДГС Батак30.05.2024ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Батак01.03.2024Дърва за огрев за физ. лицаДърва за огрев за физ. лица за 2024 г. - 2025 г. в ДГС БатакИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2024Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС БатакИзтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Батак16.11.2023Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете документа
ДГС Батак02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Батак за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Батак23.10.2023Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Батак27.07.2023ДокументЗЗЛПСПОИН БатакИзтеглете документа
ДГС Батак08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа