ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Батак01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Батак за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Батак26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Батак21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Батак01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Батак23.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Батак23.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на подотдели, част от незалесени площиИзтеглете документа
ДГС Батак23.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на подотдели, които са представителни образци от естествени екосистемиИзтеглете документа
ДГС Батак15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС на територията на ТП „ДГС Батак” за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - лесовъдските мероприятия, които ще се осъществят на територията на ТП ДГС „ Батак” през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС БатакИзтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда в териториалния обхват на ТП “ДГС Батак“ през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Батак20.01.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Батак за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Батак21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа
ДГС Батак19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Батак07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Батак14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа