ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак18.06.2019Горска сертификацияПриложение 1 – Представителни образциИзтеглете документа
ДГС Батак18.06.2019Горска сертификацияОценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна средаИзтеглете документа
ДГС Батак18.06.2019Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за защита от дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Батак12.11.2018Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2018г.Изтеглете документа
ДГС Батак28.10.2018Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2018/2019г.Изтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияПолитика на управлениеИзтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияПравила за решаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияПолитика за защита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияОценка на въздействиеИзтеглете документа
ДГС Батак15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Батак26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Батак22.03.2017Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДГС Батак20.03.2017Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Батак11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Батак17.05.2016Горска сертификацияСъобщение относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931Изтеглете документа
ДГС Батак18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ДГС Батак за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Батак22.05.2014Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Батак24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ДГС Батак за 2012г.Изтеглете документа