ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна средаИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Батак10.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак23.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Батак23.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на подотдели, част от незалесени площиИзтеглете документа
ДГС Батак23.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на подотдели, които са представителни образци от естествени екосистемиИзтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС БатакИзтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда в териториалния обхват на ТП “ДГС Батак“ през 2021 г.Изтеглете документа