ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Батак08.06.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияАнализ на мониторинга за 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияДоклад за годишен мониторинг 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКС 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияОценка за социалното въздействиеИзтеглете документа
ДГС Батак28.05.2020Горска сертификацияКарта на ТП ДГС БатакИзтеглете документа
ДГС Батак28.05.2020Горска сертификацияАнализ мониторингИзтеглете документа
ДГС Батак10.02.2020Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Батак10.02.2020Горска сертификацияПланирани дейности за 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Батак10.02.2020Горска сертификацияСреща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак10.02.2020Горска сертификацияАнализ на въздействието на горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Батак18.06.2019Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг на защитени видовеИзтеглете документа
ДГС Батак18.06.2019Горска сертификацияОценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна средаИзтеглете документа
ДГС Батак18.06.2019Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Батак18.06.2019Горска сертификацияУведомително писмо за промяна на доклад за ГВКДИзтеглете документа