ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак07.06.2024Горска сертификацияУведомление за провеждане на одитИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2024Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС БатакИзтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна средаИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа