ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак18.06.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Батак18.06.2019Горска сертификацияПриложение 1 – Представителни образциИзтеглете документа
ДГС Батак17.06.2019Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Батак06.06.2019Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2019Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за защита от дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Батак09.02.2019Горска сертификацияНедървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияПравила за решаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияПолитика за защита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияОценка на въздействиеИзтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияСписък на предлаганите услугиИзтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Батак26.03.2018Горска сертификацияПолитика на управлениеИзтеглете документа
ДГС Батак22.03.2017Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДГС Батак20.03.2017Горска сертификацияСписък на недървесните горски продуктиИзтеглете документа
ДГС Батак20.03.2017Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Батак06.03.2017Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2016 гИзтеглете документа
ДГС Батак12.08.2016Горска сертификацияДоклад – гори с висока консервационна стойност.Изтеглете документа
ДГС Батак12.08.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.Изтеглете документа