ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Батак10.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак23.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Батак23.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на подотдели, част от незалесени площиИзтеглете документа
ДГС Батак23.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на подотдели, които са представителни образци от естествени екосистемиИзтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС БатакИзтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда в териториалния обхват на ТП “ДГС Батак“ през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС на територията на ТП „ДГС Батак” за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Батак28.01.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - лесовъдските мероприятия, които ще се осъществят на територията на ТП ДГС „ Батак” през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Батак20.01.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Батак08.06.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияАнализ на мониторинга за 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Батак09.02.2021Горска сертификацияОценка за социалното въздействиеИзтеглете документа