ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Борино01.11.2019Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2019г.Изтеглете документа
ДГС Борино28.10.2019Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Борино за 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Борино02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Борино12.11.2018Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2018/2019 г.Изтеглете документа
ДГС Борино12.11.2018Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2018г.Изтеглете документа
ДГС Борино02.04.2018Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2017/2018 г.Изтеглете документа
ДГС Борино15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Борино11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Борино18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник при ДГС Борино за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Борино22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Борино24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ДГС Борино за 2012г.Изтеглете документа