ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Златоград29.01.2024Горска сертификацияУчастие в ежегодното наблюдение /мониторинг/ на биологичното разнообразие и ГВКСИзтеглете документа
ДГС Златоград29.01.2024Горска сертификацияПланирани мероприятия за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград29.01.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград29.01.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград29.01.2024Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Златоград10.07.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Златоград08.02.2023Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград08.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Златоград08.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Златоград08.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна средаИзтеглете документа
ДГС Златоград09.03.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград25.02.2022Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Златоград25.02.2022Горска сертификацияУчастие в ежегодно наблюдение на биологичното разнообразие и ГВКСИзтеглете документа
ДГС Златоград25.02.2022Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ЮгИзтеглете документа
ДГС Златоград11.06.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Златоград30.09.2020Горска сертификацияЗаповед ГФС и представителни образциИзтеглете документа
ДГС Златоград10.09.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Златоград10.09.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Златоград10.09.2020Горска сертификацияКарта на ДГС ЗлатоградИзтеглете документа