ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Карлово14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Карлово14.01.2021Горска сертификацияУчастие в мониторинг на ВКСИзтеглете документа
ДГС Карлово05.01.2021Горска сертификацияУведомлениеИзтеглете документа
ДГС Карлово16.07.2020Горска сертификацияОценка на риска от природни бедствияИзтеглете документа
ДГС Карлово12.03.2020Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Карлово27.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Карлово16.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в съвместна срещаИзтеглете документа
ДГС Карлово18.03.2019Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово25.05.2018Горска сертификацияЗаповед за безгръбначни, земноводни и влечугиИзтеглете документа
ДГС Карлово25.05.2018Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДГС Карлово04.05.2018Горска сертификацияДоклад за ГВКС 2018г.Изтеглете документа
ДГС Карлово02.04.2018Горска сертификацияЗаповед за промяна доклада за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Карлово02.04.2018Горска сертификацияСписък на 10% представителни образци, без мероприятияИзтеглете документа
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигналиИзтеглете документа
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияАнтикорупционна политикаИзтеглете документа
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияДекларация на ръководствотоИзтеглете документа
ДГС Карлово30.01.2018Горска сертификацияПланирани дейности през 2018 г.Изтеглете документа