ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Карлово10.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово10.02.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС КарловоИзтеглете документа
ДГС Карлово08.02.2022Горска сертификацияСъобщение до кметовете на общиниИзтеглете документа
ДГС Карлово08.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово04.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Карлово - 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Карлово14.01.2021Горска сертификацияУчастие в мониторинг на ВКСИзтеглете документа
ДГС Карлово05.01.2021Горска сертификацияУведомлениеИзтеглете документа
ДГС Карлово16.07.2020Горска сертификацияОценка на риска от природни бедствияИзтеглете документа
ДГС Карлово12.03.2020Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Карлово27.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Карлово16.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в съвместна срещаИзтеглете документа
ДГС Карлово18.03.2019Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово25.05.2018Горска сертификацияЗаповед за безгръбначни, земноводни и влечугиИзтеглете документа
ДГС Карлово25.05.2018Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДГС Карлово04.05.2018Горска сертификацияДоклад за ГВКС 2018г.Изтеглете документа
ДГС Карлово02.04.2018Горска сертификацияЗаповед за промяна доклада за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Карлово02.04.2018Горска сертификацияСписък на 10% представителни образци, без мероприятияИзтеглете документа
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигналиИзтеглете документа