ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
Централно управление23.10.2015Нормативен документНАРЕДБА №18 за инвентаризация и планиране в горските територииИзтеглете документа
Централно управление01.03.2013Нормативен документНАРЕДБА №4 за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръженияИзтеглете документа
Централно управление19.02.2013Нормативен документНАРЕДБА № 2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и рИзтеглете документа
Централно управление18.05.2012Нормативен документНАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожариИзтеглете документа