Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Смилян
16.02.2022
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на рампирана дървесина на корен за обект № 2236Виж пълна информация
ДГС Батак
10.02.2022
Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 22-22Виж пълна информация
ДГС Първомай
04.02.2022
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2 за 2022 г.Виж пълна информация

важна информация