Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Карлово
07.03.2023
Извършване на лесокултурни дейности през 2023 година, включващи попълване и отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №5Виж пълна информация
ДГС Карлово
07.03.2023
Извършване на лесокултурни дейности през 2023 година, включващи стопанисване - кастрене в Обект № 6Виж пълна информация
ДГС Панагюрище
22.02.2023
Открит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327Виж пълна информация

важна информация