Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДЛС Чепино
10.06.2022
Открит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обекти №№ 2133-1, 2139-1Виж пълна информация
ДГС Пещера
08.06.2022
Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина за обект № 2230Виж пълна информация
ДГС Пазарджик
07.06.2022
Добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226Виж пълна информация

важна информация