ДатаСъобщение
17.02.2014Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит в Южноцентрално държавно предприятие за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013 г.Изтеглете съобщението
16.01.2014Съобщение до Ахмед РестемовИзтеглете съобщението
06.01.2014Съобщение до ЕТ „Мериан-07-Мариана Павлова“Изтеглете съобщението
28.11.2013Съобщение относно промяна в структурата на интернет страницата на „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр. СмолянИзтеглете съобщението
15.11.2013Количества дървесина от ГП за 2014г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2014год. от ТП на ЮЦДПИзтеглете съобщението
02.09.2013Съобщение за провеждане на авиоборба (пръскане с вертолет) срещу борова процесионка в горски територии – държавна собственостИзтеглете съобщението
26.08.2013Информация за проведена работна среща на тема „Предприемане на превантивни мерки за ограничаване на нападенията от гъботворка – интродукция на ентомопатогенна гъба Entomophaga maimaiga”Изтеглете съобщението
16.08.2013Информация за организацията за осигуряване на дърва за огрев за местното население на територията на Южноцентрално държавно предприятие, гр.Смолян през 2013 годинаИзтеглете съобщението
29.07.2013Резултати от проведена среща с директорите на териториалните поделения от Област ПазарджикИзтеглете съобщението
23.07.2013Съобщение относно процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях за нуждите на Южноцентрално държавно предприятие”Изтеглете съобщението
23.07.2013Резултати от проведена среща с директорите на териториалните поделения от Област ПловдивИзтеглете съобщението
19.07.2013Резултати от проведена среща с директорите на териториалните поделения от Област СмолянИзтеглете съобщението
18.07.2013Съобщение от ЮЦДП – гр. Смолян След проведена работна среща на директорите на шестте държавни горски предприятия със заместник министър д-р инж. Валентина Маринова, ръководството на ЮЦДП, гр. Смолян ще проведе работни срещи с директорите на териториалниИзтеглете съобщението