ДатаСъобщение
29.07.2013Резултати от проведена среща с директорите на териториалните поделения от Област ПазарджикИзтеглете съобщението
23.07.2013Съобщение относно процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях за нуждите на Южноцентрално държавно предприятие”Изтеглете съобщението
19.07.2013Резултати от проведена среща с директорите на териториалните поделения от Област СмолянИзтеглете съобщението
18.07.2013Съобщение от ЮЦДП – гр. Смолян След проведена работна среща на директорите на шестте държавни горски предприятия със заместник министър д-р инж. Валентина Маринова, ръководството на ЮЦДП, гр. Смолян ще проведе работни срещи с директорите на териториалниИзтеглете съобщението
27.03.2013Резултати от проведена среща с директорите на териториалните поделения от Област ПловдивИзтеглете съобщението