ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЖендаТ00228-2318.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 2332Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00227-2318.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2330МТ, 2331МТВиж пълна информация
ДЛС ТракияТ00226-2318.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2333Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00222-2310.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обект № 2317Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00219-2310.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2332МТВиж пълна информация
ДЛС ТракияТ00218-2310.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2331Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00217-2309.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2321Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00216-2309.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за обект № 2319Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00225-2308.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2321Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00224-2308.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2322Виж пълна информация
ДГС СелищеТ00221-2308.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина /общи фирми/, включена в обекти №№ 2340, 2343, 2344Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00220-2308.08.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обект № 2316Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00223-2307.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността на добив на дървесина от Обект № 2320Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00215-2304.08.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на дейности, свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП ДГС-ТриградВиж пълна информация
ДГС СлавейноТ00212-2304.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2302, 2305, 2328, 2329, 2330, 2333Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00214-2303.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2336Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00213-2303.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2333, 2334, 2235Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00211-2302.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 5/2023 с предвидени дейности: "Отглеждане на горски култури", "Подпомагане на естественото възобновяване" и "Добив на шишарки"Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00210-2302.08.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обект № 2309Виж пълна информация
ДГС СелищеТ00209-2331.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина /общи фирми/, включена в обекти №№ 2316-1 и 2318-1Виж пълна информация