ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС БатакТ00171-2222.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 22-33, 22-34, 22-35, 22-36, 22-37Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00176-2221.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2216, 2226, 2230Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00175-2221.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2230, 2231, 2232, 2233Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00173-2221.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2218Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00172-2221.06.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2238Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00170-2215.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2231, 2243Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00169-2214.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2223Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00164-2210.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обекти №№ 2133-1, 2139-1Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00165-2209.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2219Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00166-2208.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за обект № 2230Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00167-2207.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00162-2207.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00163-2203.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2234, 2241С, 2246СВиж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00161-2203.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00160-2203.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2217, 2219Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00158-2230.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни горски складове за дърводобив - Обект № 1 и Обект № 2 до централен склад "Зли дол"Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00159-2227.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен, включени в обекти №№ 2227 и 2236Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00157-2226.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ Обекти №№ 22239, 22240, 22312, 22314, 22342, 22343, 22102, 22144, 22315, 22345, 22331, 22246Виж пълна информация
ДГС БатакТ00152-2226.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 22-22, 22-23, 22-24, 22-25, 22-26, 22-27, 22-28, 22-29, 22-30, 22-31, 22-32Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00156-2223.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2223, 2243, 2225, 2226, 2228, 2230, 2231Виж пълна информация