ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СлавейноТ00361-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2301МТ, 2302МТ, 2303МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00357-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в самостоятелни обекти №№ 2305 МТ, 2307 МТ, 2322 МТВиж пълна информация
ДГС КирковоТ00354-2215.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 2311Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00330-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2334, Обект №2339, Обект №2340, Обект №2341, Обект №2353, Обект №2354, Обект №2343 и Обект №2335Виж пълна информация
ДГС БатакТ00324-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00371-2214.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00350-2214.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране, на дървесината, включена в Обекти с №2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ и №2306МТВиж пълна информация
ДГС БатакТ00344-2214.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 23-19Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00339-2214.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2307, 2308, 2309, 2310Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00382-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2302Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00376-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 2303 мт, 2304 мт, 2306 мт, 2307 мт, 2312 мт, 2313 мт, 2316 мт, 2317 мт, 2322 мт, 2323 мт, 2326 мт, 2327 мтВиж пълна информация
ДГС ТриградТ00370-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ (с ограничение за местни търговци)Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00356-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП - Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2311МТ, 2314МТ и 2316МТВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00355-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 23204, 23205, 23106, 23107, 23108, 23109, 23110, 23111, 23312, 23313Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00349-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2336, Обект №2337, Обект №2338, Обект №2356, Обект №2357Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00337-2213.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина за обект № 2323Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00359-2212.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2312, 2313Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00358-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2305МТ, 2306МТ, 2309МТ, 2310МТВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ00352-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2311Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00347-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2306Виж пълна информация