ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Асеновград42525.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21105Виж пълна информация
ДГС Асеновград42425.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21104Виж пълна информация
ДЛС Широка поляна42225.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на действително добити количества за Обект № 2106Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0042123.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обект № 2113Виж пълна информация
ДГС Смилян0042023.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2114, 2115, 2127, 2132, 2138, 2140, 2144, 2145Виж пълна информация
ДГС Пазарджик0041823.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти с №№ 2115, 2116, 2117Виж пълна информация
ДГС Борино0041922.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на пакет - действително добити количества дървесина на склад от Обект № 2106-1Виж пълна информация
ДЛС Чепино0041622.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2145 и 2146Виж пълна информация
ДЛС Борово0041521.06.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина - Обекти № 2116Виж пълна информация
ДГС Ракитово0041718.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 2173, 2174, 2170, 2171, 2172Виж пълна информация
ДГС Михалково0041318.06.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина - Обекти 2121, 2113, 2120Виж пълна информация
ДГС Селище0041218.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5Виж пълна информация
ДЛС Женда0041118.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2131, 2133, 2134Виж пълна информация
ДЛС Извора0041018.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №21224Виж пълна информация
ДЛС Женда0040818.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2119, 2128, 2129, 2130, 2132Виж пълна информация
ДГС Михалково0041417.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти 2121, 2113, 2120Виж пълна информация
ДГС Михалково0040917.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обект № 2119Виж пълна информация
ДЛС Извора0040716.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 21102-2, 20206-2, 21240-1, 21222-3Виж пълна информация
ДГС Родопи0040416.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти №№ 2149, 2155Виж пълна информация
ДГС Батак0040615.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обекти № 33-21Виж пълна информация