ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ00043-2422.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2402-1Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00036-2422.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 24313, 242314, 24301, 24202, 24203Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00039-2421.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2420Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00046-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3/2024Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00042-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване и отглеждане на тополови култури в Обект № 3 /2024 г./Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00041-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване и отглеждане на тополови култури в Обект № 2 /2024 г./Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00040-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2024 г.Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00035-2420.02.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс от дейността - добив на дървесина за обект № 2425Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00034-2419.02.2024Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2419Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00033-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2418Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00032-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2417Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00031-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2416Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00030-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2415Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00028-2409.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2402, 2414Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00026-2409.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспорт, разтоварване и рампиране на дърва за огрев от временни складове на обекти №№ 2309, 2216, 2220, 2303Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00025-2406.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина за обекти №№ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00024-2406.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТМеханизирани дейности за събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и храстови видове във вегетативна семепроизводствена градина от черен борВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ00023-2406.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване, отглеждане и кастрене на култури, включени в Обект № 2Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00022-2406.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00021-2405.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2024 година, включващи залесяване, първо и второ отглеждане на едногодишни иглолистни и широколистни култури и изсичане на издънки с моторен храсторез, включени в Обект № 24001Виж пълна информация