ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПазарджикТ00098-2317.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за Обект № 2308МТВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00097-2317.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за Обект № 2307Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00095-2316.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспорт, разтоварване и рампиране на дърва за огрев от временни складове в обект № 2304Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00096-2314.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина за обекти №№ 2341, 2342Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00099-2313.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 23-3Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00094-2313.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2314, 2315, 2316Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00093-2313.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обект № 2209Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00088-2313.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23204, 23312С, 22313Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00092-2310.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 2302, 2310Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00091-2310.03.2023Добив на дървесина от Обекти №№ 2317МТ, 2318МТ, 2319МТ с ограничени за местни търговциВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00089-2310.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности с предмет на дейност: "Механизирани дейности в горски разсадник и семепроизводствени градини" в обект № 5 за 2023 г.Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00061-2307.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2023 година, включващи стопанисване - кастрене в Обект № 6Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00060-2307.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2023 година, включващи попълване и отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №5Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00087-2302.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на ЛКД в обект № 3-2023 г.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00083-2328.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2321МТ, 2322МТ, 2323МТ, 2324МТ, 2325МТ, 2326МТ, 2327МТ, 2328МТ /местни търговци/Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00086-2327.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2023Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00080-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за Обект № 2328Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00079-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2319Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00078-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2318Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00077-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2317Виж пълна информация