ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ЗлатоградТ00208-2328.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2304, 2305, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00207-2328.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за Обект № 2350Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ00206-2325.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на широколистна и иглолистна дървесина за нуждите на ТП ДГС СлавейноВиж пълна информация
ДЛС КормисошТ00205-2324.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 2323Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00196-2324.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2331Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00204-2320.07.2023Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 2302Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00203-2319.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив, обекти № 2349, 2365.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00201-2318.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23220Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00202-2313.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект №2306Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00195-2310.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2318Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00200-2307.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обекти №№ 2308, 2309Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00199-2305.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2321Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00198-2305.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 2322Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00197-2304.07.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2321-28Виж пълна информация
ДГС БориноТ00194-2304.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2322Виж пълна информация
ДГС СелищеТ00187-2304.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2324, 2325, 2327, 2328, 2329, 2330, 2335, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00193-2303.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2326Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00192-2330.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2341Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00186-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2312Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00185-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2314Виж пълна информация