ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ИзвораТ0064007.12.2021Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ за обекти №№ 22101, 22102, 22203, 22204, 22205, 22206, 22207, 22208, 22209, 22210, 22311, 22312, 22313, 22314, 22315Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0063907.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за обекти №№ 2201, 2203, 2204, 2206, 2207, 2210, 2211, 2212, 2216, 2217, 2220, 2223, 2226, 2227, 2228 /местни фирми/Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0063007.12.2021Открит конкурс за добив на дървесина в Обекти №№ 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0063406.12.2021Търг с тайно наддаване за "Продажба на дървесина на прогнозни количества" за обекти №№ 2201-01, 2202-02, 2203-03, 2204-04Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0063306.12.2021Търг с тайно наддаване за "Продажба на дървесина на прогнозни количества" за обекти №№ 2206-06, 2209-09, 2213-13Виж пълна информация
ДГС БатакТ0063106.12.2021Сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 22-6, 22-7, 22-8, 22-9, 22-10, 22-11, 22-12, 22-13, 22-14, 22-15, 22-16, 22-17, 22-18, 22-19, 22-20, 22-21Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0060706.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2221, 2222, 2223Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0060406.12.2021Открит конкурс - сеч, разкройване на асортименти съгласно, Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2211, 2214, 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0060306.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2201Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0058806.12.2021Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, включена в Обекти №№ 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0063703.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обекти с номера 2203; 2205; 2228; 2229; 2230; 2231;Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0063203.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението на чл. 38 от Наредбата за Местни търговци от Обекти №№ 2205МТ, 2206МТ, 2221МТВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0062503.12.2021Открит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2211, 2216Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0062403.12.2021Открит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2203мф, 2207мф, 2208мфВиж пълна информация
ДГС СелищеТ0062103.12.2021Открит конкурс за възлагане добив на дървесина /общи фирми/, включени в обекти №№ 2202, 2205, 2208, 2209, 2213, 2214, 2215, 2218, 2219, 2221, 2222, 2224, 2225Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0061003.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2203, 2204, 2205, 2206.Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0060903.12.2021Продажба на прогнозни количества - Обекти №2201, 2202Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0060803.12.2021Обекти №2201, 2202Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0060103.12.2021Открит конкурс за възлагане услуга добив на дървесина - местни търговци за обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0057503.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210Виж пълна информация