ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КрумовградТ00342-2209.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2303, 2304, 2305Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00340-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2330МТ, 2333МТ, 2351МТВиж пълна информация
ДГС БориноТ00336-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00335-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина от обекти с №№ 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТВиж пълна информация
ДГС КарловоТ00320-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2330МТ, 2333МТ, 2351МТВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ00304-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в обекти №№ 2240-2 и 2242Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00348-2208.12.2022Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТОбявление на количества повредена дървесина от природно бедствие (ветролом, ветровал), които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00345-2208.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в самостоятелни обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ, 2304 МТВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00343-2208.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 22342Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00341-2208.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00338-2208.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП - Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2301, 2305, 2312, 2313, 2315, 2317, 2318Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00332-2208.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад за обекти №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00331-2207.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 23201 МТ, 23202 МТ, 23203 МТВиж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00322-2207.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2310Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00312-2207.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2307, 2308 и № 2309, от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Златоград“Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00333-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00329-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина /за местни търговци/ в Обект № 2309 МТВиж пълна информация
ДГС МомчилградТ00327-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2303, 2304, 2305, 2306, 2307Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00326-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2301МТ, 2302МТВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00325-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТ, 2307МТВиж пълна информация