ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПървомайТ00076-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2316Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00075-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2301, 2304, 2318Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00073-2322.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от временен склад - Обекти №2335, 2336Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00064-2322.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00084-2321.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти Съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2308, 2314Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00072-2321.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на прогнозни количества дървесина - Обекти №2306МТ, 2321МТ, 2323МТ.Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00071-2321.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - Обекти №2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327.Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00070-2321.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - Обекти №2316МТ, 2317МТ, 2318МТ.Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00065-2320.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в обекти №№ 2328С, 2329С, 2330С, 2331С, 2332С, 2334С, 2335СВиж пълна информация
ДГС КирковоТ00047-2320.02.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект № 2311Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00046-2320.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2308, 2310, 2302, 2312Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00069-2317.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2315МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00068-2317.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2314МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00067-2317.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2313МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00066-2317.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2312МТВиж пълна информация
ДГС БориноТ00081-2316.02.2023Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТДобив на пострадала дървесина по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДГС БатакТ00062-2316.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2310, 2312, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00056-2316.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2301МТ, 2302МТ, 2305МТ, 2332МТ, 2342МТ, 2352МТВиж пълна информация
ДГС КарловоТ00055-2316.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №№ 2334, 2311Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ00037-2316.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333Виж пълна информация