ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Хвойна (до.30.10.2019)Т0018727.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейностиВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0019127.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина за Обекти № 17110-2с, 17111-2с, 16234-1с, 16212-6сВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0019027.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 17060, 17061, 17062Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0018626.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добива на дървесина в обекти №№ 1720, 1724, 1725, 1726Виж пълна информация
ДГС СмилянТ0018526.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГТ за обекти №№ 1717, 1718Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0018325.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1758, 1759, 1767, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП "ДГС-Родопи"Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0018425.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 1712, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Родопи"Виж пълна информация
ДГС СмилянТ0018221.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект №16104.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0018120.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща-сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП "ДГС Ардино", включени в ГП за 2Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0018020.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 1725 на територията на ТП "ДГС - Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0017912.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
ДГС Хвойна (до.30.10.2019)Т0017812.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти с №№ 1714, 1715, 1716с, 1718с, 1719сВиж пълна информация
ДЛС ТракияТ0017611.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 1720 и 1737Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ0017511.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1718, 1719, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1739, 1740 и 1742Виж пълна информация
ДГС СмилянТ0017411.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обекти №№ 1717, 1718 и 1719Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0017311.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1702 с, № 1720 С, № 1726 с, № 1727 С, № 1728 с, № 1729 СВиж пълна информация
ДЛС ТракияТ0017711.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1721, 1724, 1736 и 1738Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0016507.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина за Обект № 1713Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0016407.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина за Обект № 1712Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0016307.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина за Обект № 1711Виж пълна информация