ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС Извора2615.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количество дървесина (28)Виж пълна информация
ДГС Селище2515.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад (53)Виж пълна информация
ДЛС Чепино2314.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина (57)Виж пълна информация
ДГС Михалково2214.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1 на територията на ТП "ДГС - Михалково"Виж пълна информация
ДГС Ракитово1713.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обекти № 1630-2 и № 1708-2Виж пълна информация
ДГС Хисар1613.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 1/2017 г. Топола с предмет на дейност - попълване, отглеждане, дисковане и кастрене на тополови култури на територията на ТП ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС Карлово1513.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2017 година  - механизирана почвоподготовка и залесяване на тополови култури, попълване и отглеждане на култури, стопанисване – отгледни сечи без материален добив и кастрене тополови култури в Обект №1, Виж пълна информация
ДГС Кирково1413.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект № 3 - Попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС "Кирково" Виж пълна информация
ДГС Ардино1313.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Ардино", включени в Обект № 1 - 2017 г.Виж пълна информация
ДГС Златоград1213.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 1717 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Златоград" - "ЮЦДП", гр. Смолян (52)Виж пълна информация
ДГС Хисар2113.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 5/2017 г.» Хисаря» с предмет на дейност – попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС Хисар2013.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 4/2017 г.» Старосел» с предмет на дейност - отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС Хисар1913.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 3/2017 г.» Калояново» с предмет на дейност - попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС Хисар1813.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 2/2017 г. «Миромир» с предмет на дейност - механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС ХисарВиж пълна информация
ДЛС Извора1110.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 16117-3с и 17114-1с (26)Виж пълна информация
ДЛС Извора1010.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина (25)Виж пълна информация
ДГС Селище909.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад (43)Виж пълна информация
ДГС Карлово808.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект с №1732 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Карлово” – „ЮЦДП”, гр. СмолянВиж пълна информация
ДЛС Чепино707.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина (46)Виж пълна информация
ДГС Карлово607.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване /механизирано и/или ръчно/ на дървесина от обектите за дърводобив в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”, ДГТ до дървопреработвателен цех, находящ се в с. Домлян, общ. КарловоВиж пълна информация