ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПървомайТ0015807.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект № 1713-1Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0015707.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект № 1712Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0015607.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект № 1711Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0017207.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за проаджба на стояща дървесина на корен за Обект № 1709 за Местни търговциВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ0017107.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за проаджба на стояща дървесина на корен за Обект № 1708 за Местни търговциВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ0017007.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за проаджба на стояща дървесина на корен за Обект № 1710Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0016907.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 1705Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0016807.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина за Обект № 1716Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0016707.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина за Обект № 1715Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0016607.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина за Обект № 1714Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0015506.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0015406.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на склад за обекти №№ 1728, 1729, 1730, 1731, 1733, 1736, 1737, 1738, 1739, 1741, 1743 и 1745Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0015306.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на действително добити количества Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0015206.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ за обекти с № 17215, 17219, 17125, 17332, 17240Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0015004.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на млади насаждения без материален добив - прочистка включени в Обект № 1 от териториалния обхват на ТП "ДГС-Триград"Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0015104.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на обекти с № 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752 и 1753Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0014603.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1714Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0014503.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1713Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0014403.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1712Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0014303.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1711Виж пълна информация